دانلود فیلم های Diego Starosta | سلام دیبا

آرشیو

امتیاز :

IMDb

10/

8.1

از 156236 رای

سال انتشار :

کیفیت : Bluray 1080p

کارگردان :

ناعدالتی ، نابرابری ، جرم ، جنایت مواردی است که در جامعه رخ میدهد و هرکس متناسب با درون خودش بااین وقایع برخورد میکند و عکس العمل نشون میدهد. این فیلم در مورد کسانی است که در برابر این موارد واکنش های عجیبی از خود بروز میدهند...